Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Loa bluetooth không dây Q5 Loa bluetooth không dây Q5 550,000 VNĐ 550,000 VNĐ

Tổng cộng : 550,000 VNĐ