Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Camera Wifi IP giám sát Smart camera FULL HD Camera Wifi IP giám sát Smart camera FULL HD 650,000 VNĐ 650,000 VNĐ

Tổng cộng : 650,000 VNĐ