Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Camera WIFI IP 3 Râu chất lượng Full HD 1080P Camera WIFI IP 3 Râu chất lượng Full HD 1080P 650,000 VNĐ 650,000 VNĐ

Tổng cộng : 650,000 VNĐ