Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Micro karaoke Tosing Q7S Model 2017 Micro karaoke Tosing Q7S Model 2017 845,000 VNĐ 845,000 VNĐ

Tổng cộng : 845,000 VNĐ