Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Mic karaoke bluetooth kiêm loa X6 chính hãng Mic karaoke bluetooth kiêm loa X6 chính hãng 1,098,000 VNĐ 1,098,000 VNĐ

Tổng cộng : 1,098,000 VNĐ