Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Đồng hồ thông minh Smart watch  màu đồng model 2016 Đồng hồ thông minh Smart watch màu đồng model 2016 450,000 VNĐ 450,000 VNĐ

Tổng cộng : 450,000 VNĐ