Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Tai nghe Bluetooth Sony Tai nghe Bluetooth Sony 180,000 VNĐ 180,000 VNĐ

Tổng cộng : 180,000 VNĐ